حق مسلم ما

شهریور ۰۱، ۱۳۸۸

ازدواج 450 دختر 6 تا 10ساله با مردان 16 تا 36 ساله

بزرگترین دلیل محبوبیت خامنه ای و احمدی نژاد در بخشی از سرزمین های فلسطین و لبنان
گزارش همراه با عکس از مراسم حماس؛ ازدواج 450 دختر 6 تا 10 ساله با مردان 16 تا 36 ساله. زبان متن آلمانی است که می توانید با مترجم گوگل به انگلیسی یا فارسی برگردانید... باور کردن این چنین جنایتی حتی در شرایط حاضر که به اخبار بد عادت کرده ایم واقعاً دشوار است... سبعیت تا چه حد؟
جهیزیه این دختران توسط کمیته امداد خمینی در جمهوری اسلامی ایران تهیه و توزیع شده است
روی تصاویر کلیک کنید تا بهتر ببینید