حق مسلم ما

تیر ۱۹، ۱۳۸۸

احمدی نژاد شناسی ویژه برخی زنان دولت و مجلس

در پی کودتای محمود احمدی نژاد
دو واحد درسی بنام احمدی نژاد شناسی توسط خانم فوق پروفسور فاطی رجبی در زمین چمن پاستور برگزار گردید .
در این کلاس یک روزه خانم ها
عشرت شایق - فاطمه آلیا - پروین احمدی نژاد و پری بلنده حضور داشتند .
دیدن این عکس را به همه مشتاقان مموتی پیشنهاد میکنیم .


.
.
.