حق مسلم ما

تیر ۱۵، ۱۳۸۸

پیام ندا آقا سلطان به قلم ندا دوم ( بمناسبت 18 تیر)


بنام پروردگار قادر و توانا

مردم بزرگ ایران ، دانشجویان فهیم و همسنگران سابق من . در آستانه 18 تیر ماه بر خود لازم دیدم از دیار باقی پیامی را برایتان بفرستم باشد که غذای روحتان گردد و موجب اتحاد و انسجام همه شما ملت بزرگ ایران در برابر دیکتاتوران زمان.

پایه های حکومت اسلامی لرزان است . خامنه ای با ترس و لرز غیر قابل توصیف در برابر دیدگان جهانیان ،امروزگفت "رسانه های غربی به ملت ایران توهین کرده آنان را اغتشاشگر دانسته اند "

محمود احمدی نژاد رئیس دولت کودتا ، در اقدامی غیر قابل قبول تمام ادارات را برای سه روز در تهران تعطیل کرده تا اقدام مردمی اعتصاب را به بهانه اعتکاف کمرنگ کند . دولت کودتا می ترسد ازحضور سبز شما مردم ایران . حکومت اسلامی کودتا برای مواجه نشدن با پدیده 18 تیر ، تمام شهروندان را به مسافرت چند روزه تشویق کرده به بهانه آلودگی هوا .

و اینک نوبت شماست که با حضور پر رنگ خود در تظاهرات 18 تیر مشروعیت نداشته دولت کودتایی سید مجتبی خامنه ای را متزلزلتر از قبل کنید .

تنفیذ حکم ریاست جمهوری دولت کودتایی از طرف سید علی حسینی خامنه ای در گرو همین تظاهرات است . حضور میلیونی شما در این تظاهرات مشروعیت این دولت را خواهد گرفت . و اجازه نخواهد داد سید علی با تنفیذ حکم موجب بی آبرو شدن بیش از پیش نظام شود ، مگر اینکه بخواهد خودکشی کند .

ای مردم ایران من بضاعتی نداشتم جز جانم که آنرا فدای آزادی و برابری کردم ، و نهال دموکراسی را با خون سرخ خویش آبیاری نمودم . من و تمام کشته شدگان بدست حکومت اسلامی دیکتاتوری از شما میخواهیم نگذارید کودتا چیان خونمان را پایمال کنند ، آنگونه که رای سبز ما را دزدیدند و با زور اسلحه سردشان گلوله سربی بر پیشانیمان نشاندند .
بدانید و آگاه باشید که از این فرصتها کم بدست می آید و ملتهایی موفق بوده اند که از فرصتها خوب استفاده کرده اند . امروزنه تنها چشم پیر مردان و زنان مسن ، کودکان و معلولان و مجروحان به تظاهرات شما جوانان سبز دوخته شده و دعای خیرشان بدرقه راحتان است بلکه حتی چشمان تمام رسانه های غربی و مسئولان جهان به شماست .حتی چشمان سید علی به این تظاهرات است . مشروعیت نبخشیدن به دولت کودتا یعنی مرگ سیاسی کودتاچی .نگذارید دلخوش کنند که ندا را کشتند و نداها را کشتند و جنبش دموکراسی خواهی ایران را منفعل کردند ، به آنها نشان دهید که ندا زنده است و پیام میدهد ، نشان دهید که همه دانشجویان ندا هستند و میلیونها ندا در سراسر گیتی سبز شده است . ما پیروزیم چون حق با ماست . ما پیروزیم چون موسوی و کروبی با مایند .
ما زاده آنیم که آرام نگیریم -- موجیم که آسودگی ما عدم ماست
ندا دوم - 15 تیر 88