حق مسلم ما

خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

چرا محمود احمدی نژاد به خودش رای نمی دهد ؟

دکتر محمود احمدی نژاد به هر کس رای بدهد به خودش رای نخواهد داد . ایشان بسیار بسیار دروغگو هستند . و از دروغ گفتن لذت می برند . برهمین اساس به خودشان رای نخواهند داد ، تا بعد از رای دادن و خروج از حوزه اخذ رای در مصاحبه با خبرنگاران داخلی و خارجی با لحنی خاص و لبخندی عوام فریب ، بگویند به خودم رای دادم . و بدینگونه هم لذت برده باشند و هم بر رکورد دروغهای خود افزوده باشند .وهم یک بار دیگر به حساب خودشان دیگران را نفهم حساب کنند .
........توجه...؟..؟..؟..؟...؟............................................؟
محمود بعد از خروج از حوزه رای گیری ،در جمع خبرنگاران حاضر میشود .


خبر نگار : آقای دکتر به چه کسی رای دادید ؟


محمود کذاب: من در چهار سال گذشته به اندازه همه دولتهای قبل رای داده ام

خبر نگار : آقای دکتر به چه کسی رای دادید ؟

محمود کذاب : این هم نمودار جینی یا جیبی آن

خبرنگار : آقای دکتر به چه کسی رای دادید

محمود کذاب : بگم ... نه ... بگم ... نگم ... نه بگم

خبرنگار : بگوئید جناب آقای دکتر

محمود کذاب : من به خودم رای دادم . این هم فتوکپی برگه رای . بر روی آن نوشته ام دکتر محمود احمدی نژاد !
خبرنگار : ........... ب.... ب ... بله !
.
.
افشای اسناد ورزشی ایران توسط ستاد انتخاباتی دکتر محمود احمدی نژاد
.
.