حق مسلم ما

خرداد ۲۲، ۱۳۸۸

نام محمود احمدی نژاد در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد

در پی برگزاری انتخابات روز گذشته در ایران و حضور پرشور مردم
با توجه به اعلام نتایج اولیه
و سوابق دکتر محمود احمدی نژاد در وارونه کردن بیان حقایق
نام دکتر محمود احمدی نژاد با 46999666 دروغ که در چهار سال گذشته گفته است
بعنوان دروغگو ترین رئیس جمهور جهان
در کتاب رکوردهای جهانی گینس ثبت شد
.
در همین راستا
.
.