حق مسلم ما

خرداد ۱۱، ۱۳۸۸

چرا باید رای بدهم ؟

من یک کردم ، من یک بلوچم ، من یک ترکمن ام ، من کرمانجم ، من عربم ، من سنی هستم ، من زرتشتی هستم ، من کلیمی ام،من مسیحی ام ،من روشنفکرم،من درویشم، من صوفی ام ،من بهایی ام ، من یک زن مسلمان شیعه هستم
من هم ایرانی هستم
من بیش از نیمی از جامعه و جمعیت امروز ایران هستم
وقتی نمی توانم بعنوان انتخاب شونده از سد شورای نگهبان رهبری عبور کنم ،وقتی قوانین نوشته و نانوشته حکومت دیکتاتوری اسلامی ایران مرا ترد میکند چرا باید نردبان صعود دزدان اسلامی باشم
چرا باید به کسانی مشروعیت ببخشم که آنها مشروعیتم را خدشه دار کرده و مرا به رسمیت نمی شناسند؟
چرا باید به کسانی و قوانینی رای دهم که تمام حقوق انسانی مرا زیر پا گذاشته اند ؟
چرا باید از بین منصوبین مقرب درگاه رهبری انتخاب کنم ؟
رای ندادن حق مسلم من است
رای ندادن حق مسلم من است
رای ندادن حق مسلم من است
.