حق مسلم ما

خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

نقاشی محمود 50 ساله از آرادان گرمسار

با تشکر از محمود و دوست دخترش فاطی زلزله که این نقاشی زیبا را برای برنامه ما فرستادند .