حق مسلم ما

اسفند ۲۴، ۱۳۸۷

هفت سین

از هفت سین آقا تا هفت سین ما
1388
میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است

هر دو جان سوزند لاکن این کجا و آن کجا