حق مسلم ما

اسفند ۲۵، ۱۳۸۷

کوپن

میرحسین موسوی یا امیر حسین کوپنی می اید
.
بدستور ولی امر مسلمین جهان
و
تهدید ترور خاتمی توسط سربازان گمنام امام زمان
نهایتا

خاتمی با انتخابات خدا حافظی کرد تا میرحسین موسوی بیاید
.
خاتمی رفت تا دولت کوپنی بیاید
ضعف عملکرد احمدی نژاد وعدم علاقه خامنه ای به خاتمی باعث شد تا
دوباره دولت کمونیستی کوپنی روی کار آید
.
کوپن های جدید با طرح جدید و با نامهای جدید به بهانه سرکیسه کردن مردم ایران به بازار خواهد آمد
نمونه هایی از آنها را ببینید

22 خرداد 88
همه با هم به میرحسین کوپنی رای دهیم

زنده باد دولت کمونیستی و کوپنی میرحسین