حق مسلم ما

بهمن ۳۰، ۱۳۸۷

آیا مردن مثل زندگی کردن استدیلی تلگراف به نقل از برخی کارشناسان اطلاعاتی و مأموران سازمان آمریکایی سی.آی.ای که نام برده نشده اند، نقل می کند که اسراییلی ها، قصد دارند مسئولان برنامۀ هسته ای ایران را از میان بردارند، با این امید که از این طریق، خطر اتمی را خنثی کنند و دیگر نیازی به جنگ علیه ایران نداشته باشند.

خبرگزاری رویترز می نویسد که سال گذشته، یک نمایندۀ محافل اطلاعاتی خاورمیانه ای، به همین خبرگزاری گفته بود که اسراییل قصد دارد با فرستادن بسته های پستی آلوده به سم و یا قابل انفجار، متخصصان اتمی ایران را به قتل برساند.این روزنامه می افزاید: "در این راه، اسراییل به آدم کش های حرفه ای، خرابکاری، شرکت ها و مؤسسات ساختگی و مأموران یا جاسوسان دوجانبه متوسل می شود تا به هر ترتیب برنامه های تسلیحاتی ایران را مختل کند".

خبرگزاری رویترز از قول یک کارشناس یهودی ایرانی تبار نقل می کند که فروش وسائل و تجهیزات معیوب به ایران نیز یکی دیگر از شیوه هایی است که اسراییل برای ضربه زدن به تأسیسات نطنز به کار برده است.

دیلی تلگراف به عنوان مثال سرنوشت اردشیر حسن پور، مهندس اتمی ایران را به یاد می آورد که در سال ٢۰۰۷، در منزل خود در اصفهان جان سپرد. علت مرگ او مسمومیت اتفاقی ناشی از گاز اعلام شد اما به نوشتۀ روزنامۀ انگلیسی، او در واقع، توسط اسراییلی ها به قتل رسیده است.

یک مأمور مخفی آمریکایی می گوید: "هدف اسراییل، اخلال در پروژه های ایرانی هاست، به طوری که آنها متوجه علت واقعی نشوند".
به عقیدۀ این مأمور آمریکایی، روش اسرییلی ها، روش خوبی است، چرا که از درگیری مستقیم نظامی اجتناب می کند.