حق مسلم ما

بهمن ۲۱، ۱۳۸۷

ایجاد دفتر هماهنگی در فرانسه


کتاب جدید L'heure du choix که گفتگویی است با رضا پهلوی و اخیراً به زبان فرانسه در پاریس منتشر شده است محور پرسش های ده ها تن از روزنامه نگاران و اعضاء رسانه های بین المللی و فرانسه بود که در یکی از تالار های Le Grand Palais در مرکز مطبوعات خارجی در پاریس در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مطرح شد. بیشتر سوآل ها مربوط به وضعیت کنونی ایران و مناسباتش با جامعۀ بین المللی بود.
تحلیل ولیعهد پیشین ایران از مرحلۀ کنونی منازعات بین المللی با ایران اینست که مذاکرات به جایی نرسیده است ،و نمی توان امیدی به موفقیت آتی آن داشت. برخورد نظامی علیه ایران بدترین گزینه است و باید از آن پرهیز کرد و مجازات های بین المللی نیز چاره ساز نبوده است.
پیشنهاد وی اینست که راه سومی در پیش گرفته شود و آن حمایت جامعۀ بین المللی از فشار و تلاش های مردمی در داخل ایران است. او پروژۀ تشکیل مجمعی را دنبال می کند که طیف وسیعی از نیروهای مختلف و متنوع سیاسی اپوزیسیون را در بر بگیرد . دفتر هماهنگی فعالیت این تجمع در فرانسه مستقر خواهد بود . انتخاب فرانسه به دلیل موقعیت جغرافیایی و تعلق خاطر جامعه و فرهنگ فرانسه به ارزش های مبتنی بر حقوق بشر ذکر شده است .