حق مسلم ما

بهمن ۱۹، ۱۳۸۷

احمدی نژاد : آیا مشکل کشور ما موی بچه های ماست ؟ حالا ببینید با جوانان چه کردند .

واینچنین بود که وعده های انتخاباتی 1384 احمدی نژاد عملی شد
باز هم او را انتخاب کنیم .