حق مسلم ما

بهمن ۱۴، ۱۳۸۷

احمدی نژاد و همه فاطمه هایش


فاطمه کشاورز
میگوئید پول نفت بشکه 147 دلار کجا هزینه شده
میگوئید چرا مردم فقیر ایران پول نفت را سر سفره خود نمی بینند
لابی گری هزینه دارد
کسانی مانند هوشنگ امیر احمدی و فاطمه کشاورز در امریکا
لابی گران پر هزینه احمدی نژاد هستند
فاطمه کشاورز کیست و در امریکا چه میکند ؟
واین هم
مناظره تلویزیونی اوست ببینید
.
.
.
احمدی نژاد با این لابی های پر هزینه اش مردم ایران را انچنان در تنگنای اقتصادی قرار داده
که اشک مردم را در اورده
آیا باید پول نفت مردم ایران علاوه بر حماس و حزب الله لبنان و سایر تروریستها
صرف این لابی های پر هزینه و کم خاصیت شود
که مردم ایران را به هیچ فرض میکنند و همه فکرشان دوام و بقای احمدی نژاد و خامنه ای و حکومت ظلم است