حق مسلم ما

بهمن ۰۱، ۱۳۸۷

برای حمایت از برنامه نود و عادل فردوسی مخابرات را سه ساعت تحریم کنیم (SOS )


این هفته SOS بجای SMS
.
آری به اتحاد جهان میتوان گرفت
.