حق مسلم ما

بهمن ۰۶، ۱۳۸۷

این بار ، هندوانه اصلح راچه کسی برایمان قاچ میکند !

آزموده را آزمودن خطا است
سیاستهای آبکی
اقتصاد تخمکی
اجتماع خونین سرخکی
را
رئیس جمهور .... می طلبد

مردم می دانند همه کسانی که در سی سال گذشته به هر شکل ، راه به قدرت برده اند ، سر و ته یک کرباس اند . کسانی اند که جز به منافع خویش به هیچ چیز نمی اندیشند ؛ نه به رفاه و آسایش مردم ، نه سربلندی میهن و نه اصلا بود و نبود این سرزمین.