حق مسلم ما

آذر ۲۶، ۱۳۸۷

خدا بیکار است امتحان کند !

اخوند مشهدی با لهجه مشهدی ، تمام ملایان درباری و هواداران خامنه ای را زیر سئوال میبرد .

عجله میکنید زود رای میدین ، یه انتر میشه رئیس جمهور !