حق مسلم ما

آذر ۰۹، ۱۳۸۷

احمدی نژاد : نفت را سر سفره شما آوردیم
...


روی تصاویر کلیک کنید تا بهتر ببینید چگونه نفت سر سفره ها آمده
ما اهل کوفه نیستیم ، محمود تنها بماند
خونی که در رگ ماست هدیه به صادق محصولی است .
.