حق مسلم ما

آبان ۱۵، ۱۳۸۷

واکنش احمدی نژاد به پیروزی اوباما در انتخابات آمریکا


احمدی نژاد ماهها قبل گفته بود نمی گذارند یک سیاه پوست در آمریکا رئیس جمهور شود.
وقتی امروز صبح به او گفتند که پیش بینی شما درست از آب درنیامد و ما سربازان گمنام ولایت وقیح بی تقصیر هستیم !!!
او هم این شکلک را در آورد .
معنی این حرکت دکتر احمدی نژاد چیست ؟