حق مسلم ما

آبان ۰۹، ۱۳۸۷

نماینده جمهوری اسلامی درمیان 200 زن از کشورهای دیگر درخشید

نماینده جمهوری اسلامی ایران در جام جهانی زنان شایسته دنیا درخشید
.
روی عکس زیر کلیک کن تا بهتر ببینی
.
این زن کیست ؟
آفرین به نورالدین هاله نور با این فرستاده هایش واقعا که معجزه هزاره سوم است
؟

نماینده جمهوری اسلامی درخشید